Home » Finansleksikon » F » Finansklagenemda (FINKN)

Finansklagenemda (FINKN)

Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Finansklagenemnda består av et sekretariat og fire nemnder:

Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte. Les mer om Finansklagenemda her.