Home » Finansleksikon » F » Finansinvesteringer

Finansinvesteringer

Sparing i verdipapirer, som aksjer, obligasjoner, bankinnskudd og lignende – det vil si økning i finanskapitalen.