Home » Finansleksikon » F » Finansierings – virksomhetsloven

Finansierings – virksomhetsloven

Loven gjelder finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner når annet ikke følger av bestemmelse i eller i medhold av loven. Som finansieringsvirksomhet regnes å yte, formidle eller stille garanti for kreditt eller på annen måte medvirke ved finansiering av annet enn egen virksomhet, unntatt bestemmelsene nevnt under punkt 1-7 i i §1-2. Som finansinstitusjon regnes selskap, foretak eller annen institusjon som driver finansieringsvirksomhet unntatt de som er nevnt under punkt 1-6 i §1-3. Det er denne loven som angir at en finansinstitusjon ikke kan eie mer enn 10% i et aksjeselskap.

Les mer om Finansieringsvirksomhetsloven på Lovdata.