Home » Finansleksikon » F » Finansieringsplan

Finansieringsplan

Finansieringsplanen viser hvordan en planlegger å finansiere et boligkjøp. Det viktige her er å ta høyde for at salget av eksisterende bolig kan bli lavere enn forventet, samtidig som kjøp av ny bolig kan bli høyere enn forventet.

Finansieringsplan Salg av nåværende bolig Antatt salgssum

2 000 000,- – omkostninger ved salg

70 000,- – løpende lån + pål renter

1 300 000,- = Bundet EK 630 000,- Kjøp av ny bolig Antatt kjøpesum ny bolig 2 500 000,- + omkostninger ved kjøp 65 983,- – Fri egenkapital 20 000,- = Kapitalbehov 2 545 983,- – Bundet egenkapital 630 000,- = Langsiktig lånebehov 1 915 983,-