Home » Finansleksikon » F » Finansielle sektorregnskaper

Finansielle sektorregnskaper

Norges Banks database for kvartalsvise finansielle sektorregnskaper for institusjonelle sektorer. Basen inneholder statistikk over; i) beholdninger av fordringer og gjeld, ii) endringer i beholdningene fordelt på transaksjoner og omvurderinger (sistnevnte i hovedsak som følge av kurssvingninger i verdipapir- og valutamarkedene).