Home » Finansleksikon » F » Finansforbundet

Finansforbundet

Finansforbundet skal være aktivt, foran og rettet mot fremtiden. For å klare Finansforbundetdette ønsker vi å være synlig og sette dagsorden i saker som er viktige for de ansatte i finansnæringen.

Finansforbundet skal være det foretrukne fagorganisasjonsalternativet for alle ansatte i finansnæringen, og medlemmene skal oppleve forbundet som "mitt forbund".

Formål Finansforbundet skal:

Organisere ansatte i finansnæringen og tilknyttede næringer. Sikre medlemmene trygge ansettelsesforhold. Ivareta deres faglige, økonomiske, sosiale og arbeidsmiljømessige interesser. Representere medlemmene og fremme deres syn og interesser overfor arbeidsgivere, næringsorganisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. Fremme god kollegialitet og lojal konkurranse. Levere servicetjenester til medlemmene. Program Landsmøtet vedtar Finansforbundets program som styrer forbundets virksomhet i landsmøteperioden. Hvis du vil vite mer om hva Finansforbundet arbeider med, kan du studere forbundets hjemmesider på www.finansforbundet.no