Home » Finansleksikon » F » Fibonacci reglen

Fibonacci reglen

Innenfor finans er Fibonacci reglen brukt i tilknytning til teknisk analyse i å bestemme nivåer som støtter videre oppgang eller tilbakegang i aksjemarkedet. Nivåene er navngitt etter Fibonacci sekvensene, som er 0,1,1,2,3,5,8,13,24,55,89,144…

Per definisjon er de to første verdiene i Fibonacci sekvensen 0 og 1 og hvert påfølgende nummer er summen av de to foregående tallene. Fibonacci tilbakegang er basert på teorien om at markedet vil gå tilbake til et forhåndsbestemt nivå, hvorpå det vil fortsette å vokse til det nivået det hadde i utgangspunktet.

Fibonacci tilbakegang er kalkulert ved å ta to ekstreme punkt på en indekskurve, og dele den vertikale distansen ved hjelp av sentrale Fibonacci ratioer. 0.0 % er ansett som starten på tilbakegangen, mens 100 % er det stikk motsatte.

Fibonacci regelen