Home » Finansleksikon » F » Fellespolise

Fellespolise

En forsikringspolise der flere selskaper deler på ansvaret for en eventuell erstatning.