Home » Finansleksikon » F » Faste valutakurser

Faste valutakurser

Et valutasystem der myndighetene vedtar å holde vekslingsforholdet mellom egen valuta og en annen elleret vektet gjennomsnitt av flere andre valutaer konstant. Det defineres som basiskurs og et slingringsmonn rundt denne som valutakursen kan bevege seg innenfor uten at Sentralbanken trenger å gripe inn. Hvis valutakursen er i ferd med å bevege seg utenfor grensene i slingringsmonnet, må Sentralbanken gripe inn. De kan da benytte intervensjoner og/ eller renteendringer for å prøve å holde kursen innenfor det definerte slingringsmonnet.