Home » Finansleksikon » F » Faste priser

Faste priser

Priser som gjelder på et gitt tidspunkt/ innenfor et gitt tidsrom og som benyttes for å verdsette varable som realiseres på andre tidspunkt/ i andre tidsrom. Benyttes for eksempel for å rendyrek endringer i produksjonsvolum.