Home » Finansleksikon » F » Fast lån

Fast lån

Lån som etter de fastsatte betingelser løper uten avdrag og i sin helhet forfaller på et bestemt tidspunkt.