Home » Finansleksikon » F » F-lån

F-lån

F-lån er lån fra Norges Bank som har fastsatt løpetid og fast eller flytende rente. Låntakerbanken kan ikke betale tilbake F-lån før forfallsdagen for lånet. F-lån ytes mot sikkerhet.

F-lån er en del av Norges Banks markedsoperasjoner og det instrumentet som primært blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet, det vil si øke basispengemengden. F-lån har motsatt funksjon av F-innskudd. F-lån bokføres på låntakerbankens foliokonto i Norges Bank hvor beløpet enten kan bli stående og bidra til å oppfylle skapitaldekningskravetamt motta rente (styringsrenten), eventuelt taes ut som kontanter eller lånes til en annen bank.

Kilde: Wikipedia