Home » Finansleksikon » E » s historie

s historie

Evje og Hornes sparebank

Evje & Hornnes sparebanks historie

Evje og Hornnes Sparebank er en selvstendig bank, opprettet i 1864. Banken driver tradisjonell bankvirksomhet, og vi ønsker at Evje og Hornnes Sparebank blir det naturlige førstevalget for personkunder, små og mellomstore bedrifter, primærnæring, offentlig sektor, institusjoner, lag og foreninger i vårt distrikt.

Vi ønsker også å beholde og betjene de kunder som av ulike årsaker flytter fra bygda.

Vår målsetting er å opprettholde bankens soliditet og selvstendighet, noe vi mener så langt har vært og er til beste for våre kunder og vårt lokalsamfunn. For å kunne opprettholde denne målsetningen og samtidig styrke vår posisjon i lokalmarkedet, har vi valgt å være medeier i Eika-Gruppen AS. Denne selskapsgrupperingen sikrer tilgang på et stort spekter av finansielle produkter og infrastruktur, og er også et viktig instrument i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av IT-system samt kompetanse.

Med dette eierskapet og med erfarne og dyktige medarbeidere som yter god service, ønsker Evje og Hornnes Sparebank å være en aktiv og profesjonell rådgiver overfor sine kunder.

Hjemmeside – eh-sparebank.no