Home » Finansleksikon » E » Eurokronemarkedet

Eurokronemarkedet

Rentene i eurokronemarkedet kalles også valutaswaprentene, eller renter på norske kroner i valutaterminmarkedet. Valutaswapmarkedet for norske kroner i Norge er et rent interbankmarked, der bankene på skjermbaserte systemer innbyrdes stiller indikative plasserings- og utlånsrenter for forskjellige løpetider for norske kroner mot amerikanske dollar (USD).

Valutaswapmarkedet er ikke et ordinært innskudds- og utlånsmarked, men et marked der det byttelånes ulike valutaer. Dersom en bank for eksempel ønsker å låne norske kroner i valutaswapmarkedet, må banken skaffe seg likviditet i en annen valuta. Denne andre valutaen kan byttes ("swappes") til norske kroner for en periode. En bank kan således låne i valuta og benytte swapmarkedet til å konvertere valutaen til kroner for en periode. Dermed oppnår banken å låne kroner for denne perioden. Både salget av valutaen spot (om 2 dager) og tilbakekjøpet av valutaen inklusive valutarenter på termin ("i fremtiden") avtales i dag. Valutarisikoen er dermed eliminert.