Euro-Med

(The Euro-Mediterranean Partnership). Samarbeid mellom EU, 10 land fra middelhavsregionen (Marokko, Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Tunisia, Libanon, Syria og Tyrkia) og de palestinske selvstyremyndighetene på grunnlag av Barcelona-deklarasjonen fra 1995. I 2003 ble dette samarbeidet, også kalt Barcelona-prosessen, utvidet gjennom et ”pan-Euro-Mediterranean cumulation system” – en kumulasjonsordning som i praksis skaper en frihandelssone for industrivarer mellom EUs medlemsstater, EFTA-landene, ti samarbeidsland i Middelhavsregionen, og Færøyene.

Referanse: Regjeringen