EU

The European Union). Den europeiske union er en union av 27 europeiske medlemsland (Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia, Belgia, Luxemburg, Bulgaria, Romania, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Finland, Sverige, Danmark, Irland, Østerrike, Nederland, Ungarn, Hellas, Kypros, Malta, Latvia, Litauen, Estland, Portugal, Spania og Slovenia). EU fører en felles handelspolitikk og har felles ytre tollregler. Norge er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. Les mer om EU på deres nettsted.

Referanse: Regjeringen