Home » Finansleksikon » E » Etterspørselssjokk

Etterspørselssjokk

Endringer i aggregert etterspørsel på grunn av endret privat konsum, endrede realinvesteringer, endret eksportetterspørsel eller endrede offentlige utgifter.