Home » Finansleksikon » E » Etterspørselskurve

Etterspørselskurve

En kurve som viser sammenhengen mellom prisen på et gode og etterspørselen etter godet.