Home » Finansleksikon » E » Etterspørsels-komplementaritet

Etterspørsels-komplementaritet

Foreligger når en prisstigning på det ene godet fører til redusert etterspørsel av det andre godet.