Home » Finansleksikon » E » Etterspørselsdrevet inflasjon

Etterspørselsdrevet inflasjon

Inflasjon som oppstår fordi aggregert etterspørsel øker, for eksempel på grunn av økte offentlige utgifter eller en ekspansiv pengepolitikk.