Home » Finansleksikon » E » Etterspørsel

Etterspørsel

Mengden eller verdi av bestemte varer/ tjenester som et marked vil avta i et visst tidsrom. Etterspørseln skapes av behov for økonomiske goder. Etterspørselen på bedriftsmarkedet er avledet av etterspørselen på forbruker/ konsumentmarkedet.

Etterspørslen kan være elastisk eller uleastisk. Mellom etterspørsel, elastisitetskoeffisient, prisleastisitet, differanseenhetsinntekt og grenseinntekt består forhold som beskrevet under elastisitetskoeffisient.