Home » Finansleksikon » E » Etterskuddsrente

Etterskuddsrente

Etterskuddsvis betaling av rente ved opptak av lån, det motsatte av forskuddsrente. Ved etterskuddsrente utbetales hele lånesummen når lånet tas opp. Den første rentebetaling finner først sted ved første terminforfall, for eksempel etter en eller seks måneder.