Home » Finansleksikon » E » Erstatning

Erstatning

En kompensasjon eller godtgjørelse for tap eller skade som vanligvis blir utbetalt i form av penger. En alminnelig form for erstatning er den pengesum som et forsikringsselskap utbetaler til en forsikringstager i forbindelse med en skade.