Home » Finansleksikon » E » Erklæring

Erklæring

Det kan tinglyses erklæringer på eiendommens grunnboksblad. Dette kan være i form av veiretter, rett til å anlegge vann og kloakkledninger, båt- og bryggerettigheter osv.. Dette registreres som en servitutt på eiendommen, og blir anmerket på den tjenende (givende) eiendom. Det er viktig å merke seg at rettighetene ikke registreres på den eiendom som mottar rettigheten. Det er kun heftelser i fast eiendom som er gjenstand for tinglysing ved Statens kartverk. En rettighet bør som regel knyttes opp mot eiendommens gårds- og bruksnummer, ikke opp mot en person. Da er man sikret at rettigheten ligger til eiendommen når dagens rettighetshaver ikke lenger har hjemmel til eiendommen.

Erklæringer om vei-, vann- eller avløpsrettigheter kan enten avgis særskilt eller tas inn i skjøtet under pkt 6. Det er gratis å tinglyse erklæringer i skjøtet.