Home » Finansleksikon » E » EPS – fortjeneste per aksje

EPS – fortjeneste per aksje

Earnings per share, eller fortjeneste per aksje. Et selskaps driftsresultat fratrukket netto finansposter og skatter, delt på antall utestående aksjer i selskapet.