Home » Finansleksikon » E » Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor én "fysisk person" – det vil si ett menneske – står ansvarlig for virksomheten. Som navnet sier er altså dette en selskapsform der én person er eier. Du har stor økonomisk frihet, men du er også fullt økonomisk ansvarlig for virksomhetens gjeld og forplikt-elser. Legg spesielt merke til at det ikke skilles mellom privat og selskapsrettslig ansvar: Du og bedriften er ett! Du er med andre ord personlig ansvarlig for selskapets gjeld, også med din private formue.

For å starte enkeltpersonforetak må du være myndig, og du kan ikke ha konkurskarantene. Du behøver ikke å være bosatt i Norge (selv om foretaket må ha adresse i Norge).