Home » Finansleksikon » E » Engangsutbetaling

Engangsutbetaling

Utbetaling av en forsikringssum i ett enkelt beløp, for eksempel i forbindelse med dødsrisikoforsikring.