Home » Finansleksikon » E » Empirisk variabel

Empirisk variabel

Fra statistikk. Vil si en observert variabel.

For eksempel utvikles medisin basert på empiriske studier, hvor en gruppe pasienter får medisin som er under utvikling, mens en annen gruppe får helt vanlig behandling.

Når en sammenligner utviklingen mellom de forskjellige pasientgruppene kan en danne seg et empirisk bilde om den nye medisinen virker som den skal etter forutsetningene.