Home » Finansleksikon » E » Emisjonskurs

Emisjonskurs

Den tegningskurs som aksjer eller obligasjoner legges ut (selges) til ved en emisjon. Ved en aksjekapitalutvidelse skjer emisjonen ofte til overkurs, dvs en kurs som ligger høyere enn aksjenes pålydende verdi. Denne overkursen skal etter aksjeloven tillegges bedriftens reservefond.