Home » Finansleksikon » E » Emisjonsgevinst

Emisjonsgevinst

Gevinst ved utstedelse av aksjer til overkurs. Nettogevinsten skal gå til reservefond.