Home » Finansleksikon » E » Emisjon

Emisjon

Utstedelse av nye verdipapirer. Ordet brukes både om utstedelse av aksjer og om utstedelse av obligasjoner.