Home » Finansleksikon » E » Equity-linked note (ELN)

Equity-linked note (ELN)

Equity-Linked Note er et gjeldsinstrument, vanligvis en obligasjon som skiller seg fra en standard renteobligasjon på den måten at avkastningen er bundet til en underliggende portefølje. Den underliggende porteføljen kan bestå av en enkel aksjepost, en kurv av aksjer eller en aksjeindeks.

En typisk ELN er innskuddssikret på den måten at investoren er garantert å få tilbakeført innskuddet ved opphør, men kan risikere å ikke motta noe avkastning på investeringen.

Begrepet Equity (egenkapital) vil ha forskjellig mening ut fra hvilken sammenheng det benyttes i. Innenfor finans, som en hovedregel, vil det tolkes som eierrettighet i en realverdi etter at all gjeld tilknyttet eiendelen er betalt ut. For eksempel verdien av en bil eller et hus etter at lånet på gjenstanden er betalt ut. Den gjenstående markedsverdien er her egenkapital, fordi den kan byttes inn i rene penger. Askjer er også ansett som egenkapital, fordi de representerer eierrettighet i et selskap.