Home » Finansleksikon » E » Ektefelletillegg

Ektefelletillegg

En person som mottar alderspensjon, og som forsørger en ektefelle, kan ha rett til ektefelletillegg. Fullt ektefelletillegg svarer til 50 prosent av grunnbeløpet, og gis etter 40 års medlemstid i folketrygden. Dersom medlemstiden er kortere, skal tillegget utgjøre så mange 40-deler av fullt tillegg som pensjonisten har medlemsår i folketrygden.