Home » Finansleksikon » E » Ektefellepensjon

Ektefellepensjon

Pensjon som utbetales til gjenlevende ektefelle dersom forsikret person dør. Ektefellepensjon utbetales over en bestemt periode.