Home » Finansleksikon » E » Eksternalitet

Eksternalitet

Eksternaliteter er kostnader eller gevinster ved produksjon eller konsum som ikke belastes beslutningstakeren. Et eksempel kan være kostnader knyttet til klimagassutslipp (negative eksternalitet), eller utdanning (positive eksternalitet). Eksternaliteter leder til markedsfeil, og en annen bruk av ressurser enn den samfunnsøkonomiske mest gunstige løsningen. Myndighetsbaserte løsninger på eksternalitetsproblemer inkluderer bl.a. skatter, avgifter, kvoter og subsidier.