Home » Finansleksikon » E » Ekspansiv finanspolitikk

Ekspansiv finanspolitikk

Tilpansinger av offentlige utgifter og/eller skatter som tar sikte på å øke aktivitetsnivået.