Home » Finansleksikon » E » Eierseksjon

Eierseksjon

Eierleilighet, boligseksjon, selveierbolig, selveierleilighet, seksjonsleilighet, næringsseksjon defineres i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 som en sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Denne ordning er særlig praktisk i store boligkomplekser, fordi brukeren av den enkelte leilighet har eksklusiv bruksrett til sin leilighet og er sameier i en viss brøk av hele eiendommen. Eiendomsobjektet kan selges og pantsettes på samme vis som f.eks. en villaeiendom, og får et eget grunnboksblad i grunnboken.

Når en eierseksjon skal overdras må punkt, 7 i skjøte fylles ut hvor kjøper må signere. Man kan normalt ikke erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie.