Home » Finansleksikon » E » Eiendomsrett

Eiendomsrett

Eiendomsrett er en rettsbeskyttet adgang til å råde over eiendommen. Rådighetsretten omfatter både rettslige disposisjoner som rett til å selge, pantsette, og faktiske disposisjoner som rett til å grave, hogge osv.