Home » Finansleksikon » E » Eiendomsbenevelse

Eiendomsbenevelse

Dette er de offisielle eiendomsbenevnelser som brukes i registre:

Knr kommunenummer Gnr gårdsnummer Bnr bruksnummer innenfor det enkelte gårdsnummer Fnr festenummer innenfor de enkelte bruksnummer Snr seksjonsnummer innenfor de enkelte bruksnummer