Home » Finansleksikon » E » Egenhandel

Egenhandel

Handel for egen regning. Det motsatte av handel for annens regning, f.eks. kommisjonshandel.