Home » Finansleksikon » E » Europeisk finansiell stabilitets mekanisme

Europeisk finansiell stabilitets mekanisme

EFSM – Europeisk Finansiell Stabilitets Mekansime går ut på å gi finansiell assistanse til medlemsland som har trues av økonomisk ustabilitet utenfor deres egen kontroll. Den finansielle assistansen består av lån eller kreditter som gis til landene som er berørt av finansiell ustabilitet, og som ikke kan kontrollere sine egne finanser på det internasjonale markedet.