Home » Finansleksikon » E » European Financial Stability Facility

European Financial Stability Facility

European Financial Stability Facility (EFSF), eller Europeisk Finansiell Stabilitet Forum var opprettet av de europeiske medlemslandene som et følge av vedtaket den 9. mai 2010.

Som en del av en redningspakke for sine medlemsland på 750 milliarder euro, vil EFSF kunne utstede obligasjoner som er garantert av EFSF for inntil 440 milliarder til støtte for medlemsland som opplever vanskeligheter i ettermælet etter finanskrisen. De vil operere i samarbeid med den Europeiske Sentralbanken (ECB) og det Internasjonale pengefondet (IMF)

EFSF er et Luxembourgh registrert selskap, eiet av medlemslandene i den Europeiske Pengeunion.