Home » Finansleksikon » E » Effektiv verdi

Effektiv verdi

Pålydende verdi av et verdipapir mulitplisert med kursen og dividert med 100.