Home » Finansleksikon » E » Effektiv rente

Effektiv rente

Den renten man betaler for et lån når betalingstidspunkt for renter og avdrag samt gebyrer, provisjoner og andre kostnader er medregnet. Den effektive renten kan være betydelig høyere enn den rente som oppgis (den nominelle) når man tar opp et lån. Effektiv rente kan også være et mål på avkastning av verdipapirer, i første rekke obligasjoner. Den effektive renten måler her avkastningen i lys av obligasjonens kjøpekurs, løpetid, nominelle rente og nedbetalingsmåte.