Home » Finansleksikon » E » Effektiv nominell/ reell valutakurs

Effektiv nominell/ reell valutakurs

Verdien av innenlandsk valuta målt mot et gjennomsnitt av andre lands valutakurser der handelsandeler brukes som vekter (se konkurransekursindeks og importveid effektiv kronekurs).

For beregning av effektiv reell valutakurs deflateres nominell effektiv valutakurs med relativ innenlandsk og utenlandsk pris- eller kostnadsutvikling.