Home » Finansleksikon » E » Effektiv avkastning

Effektiv avkastning

Den forrentning man får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring.