Home » Finansleksikon » E » Effekter

Effekter

Rørlig gods. Særlig brukt om veksler, aksjer og obligasjoner.