Home » Finansleksikon » E » European Credit Research Insitute (ECRI)

European Credit Research Insitute (ECRI)

Et uavhengig forskningssenter etablert ved hjelp av europeiske kredittinstitusjoner i samarbeid med Center for European Policy Studies. Forskningen går i all hovedsak ut på å se på sammenhengen mellom fohold som kredittilgangen har på mikro- og makroøkonomiske variabler. Mye av forskningen foregår gjennom økonomiske og politiske analyser, sammentstilt med nye trender i markedet.