Dumping

Dumping er definert i GATT som det å legge ut en vare for salg i et eksportmarked til en pris som er under normal verdi. Normal verdi er i dette tilfellet definert som prisen som forlanges for den samme varen av et firma i normal handel i hjemmemarkedet.

Referanse: Regjeringen