Home » Finansleksikon » D »  

 

Driftsresultat

Resultat av en bedrifts løpende virksomhet. Fremkommer ved å trekke driftskostnadene fra driftsinntektene. Finansinntekter og finanskostnader samt ekstraordinære inntekter og kostnader kommer i tillegg.

I forsikring er driftsresultatet resultat av årets drift inkludert forsikringskundenes andel.